Etikety, Severochema, 2010  Logo pro psí šampony, Severochema, 2014