Design polepu autobusu, ROP SV, 2014 Zpravodaj Europlan, ROP SV, 2013 Výroční zpráva, ROP SV, 2013 Plakáty, ROP SV, 2014 Brožura Kam na výlet, ROP SV, 2014 Postercube, ROP Severovýchod, 2015