Tvorba textů a překlady

Na vhodně zvoleném sloganu je postavena většina úspěšných reklamních kampaní. K reklamním textům však nepatří pouze slogany. Ve všech propagačních materiálech bývá zapotřebí sdělit zákazníkům srozumitelnou formou řadu faktických a technických informací. Jejich formulace však pro specialisty z daného oboru často představuje nepřekonatelný problém, neboť postrádají patřičný odstup a v neposlední řadě také profesionální zkušenosti s tvorbou textu. Optimálním řešením je předat všechny informace a data textaři, který vytvoří vhodný text pro danou cílovou skupinu. Pomůžeme Vám se všemi typy textů, připravíme PR články a zajistíme překlad do požadovaných jazyků.

Prospekt, PCT, 2008 Historický almanach, Petrof, 2006 Historický almanach, Petrof, 2006 Inzerce služby Hlídání zdarma, Jablotron, 2007 Inzerce, Dibaq, 2008 Inzerce, Dibaq, 2008